PM85 EC250

PM85 EC250 är byggd för slagna pålar typ stålpålar upp till max 220 mm diameter .

FÖRDELAR

  • Masten är monterad i snabbfästet istället för skopa, så den är lätt att installera och demontera från bäraren
  • Masten går att transportera separerad från grävaren
  • Fjärrstyrning från Scanreco gör den tillförlitlig och lättanvänd
  • Universaldelar gör det lättare att hitta reservdelar på marknaden
Pålningsrigg
Mastvikt utan hammare 3500 kg
Mastens totala längd 8 500 mm
Mastens slaglängd 7000 mm
Hammare SPD1000/SPD2000
Sidotilt 14°
Oljeflöde och tryck, mast > 130 lit/min @ 200 bar
Matningskraft 80 kN
Matningsvajer 2 x 12 mm
Matningshastighet 0-0,5 m/s
Matarbalk  Stål 200 x 200
Bärare  Volvo EC250
Fjärrstyrning hela maskinen  Scanreco
Totalvikt  25 ton